[ 2012-11-10 ] Campeonato Estadual (final)

1º lugares

Camila Gebara Nogueira Yamakawa

3º lugares

Danillo Loureiro Monteiro